Regulamin

  1. Ten dokument („Regulamin”) opisuje zasady przeprowadzania promocji „Black Friday” (dalej „Promocja”).
  2. Organizatorem promocji jest Vivic Labs Sp. z o.o. (dalej "Organizator").
  3. Promocja pozwala na uzyskanie rabatu w wysokości 50% przez pierwsze 3 miesiące na dowolnego plan miesięczny (https://viviclabs.com/pl/pricing).
  4. Promocja trwa od 26/11/2021 00:00 do 03/12/2021 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania promocji.
  5. Warunkiem otrzymania rabatu jest umówienie spotkania z Organizatorem (https://viviclabs.com/pl/book-demo) w okresie promocji i zakup dowolnego planu subskrypcji przed 31/12/2021 23:59.